Stosujemy systemy wizyjne do automatycznej analizy otoczenia i kontroli jakości produkcji. Dokładna diagnostyka pozwala na optymalizacje produkcji, usprawnienie wykrywania wad i uszkodzeń oraz dokonanie pomiarów. Wysoka wydajność i intuicyjna obsługa usprawnią każdego rodzaju linię produkcyjną.
Dla najbardziej wymagających aplikacji i zadań o ekstremalnie niskim czasie cyklu stosujemy hybrydowe rozwiązania opartej o tradycyjne algorytmy widzenia maszynowego wraz z sieciami neuronowymi. Skontaktuj się z nami żeby poznać możliwości automatyzacji

Systemy wizyjne

Do stworzenia przemysłowego systemu wizyjnego wykorzystuje się zespoły współpracujących ze sobą urządzeń elektromechanicznych, takich jak kamery i komputery z oprogramowaniem, które rozpoznają i analizują otoczenie za pomocą wizji. Dzięki zainstalowaniu ich w zakładach produkcyjnych można w łatwy sposób zweryfikować stan maszyn i podjąć ewentualną decyzję o ich naprawie, a także ocenić jakość wytwarzanych dóbr, gdyż algorytmy widzenia maszynowego są w stanie określić cechy fizyczne produktów. Specjaliści Robomatic Solutions rekomendują zautomatyzowanie procesów przemysłowych poprzez zastosowanie systemów wizyjnych dla produkcji oraz systemów śledzenia produktu w celu usprawnienia i zoptymalizowania działań podejmowanych w fabrykach. Podczas instalacji mechanizmów widzenia przemysłowego inżynierowie naszej firmy wybierają rozwiązania najlepiej dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, wykorzystując niekiedy hybrydę tradycyjnych algorytmów widzenia maszynowego oraz sztucznych sieci neuronowych czy „deep learning”.

Zastosowanie przemysłowych systemów wizyjnych

Przemysłowe systemy wizyjne zwykle stosuje się do kontroli jakości produktów, ale można wykorzystać je już na etapie wytwórstwa. Nadzór produkcji za pomocą wizji pozwala zapobiec powstaniu towarów z wadami. Pomaga w tym wykorzystanie inteligentnych urządzeń, opartych na metodzie Poka-Yoke, której zadaniem jest nie dopuścić do powstania błędu lub wykryć go wystarczająco szybko. Zautomatyzowane systemy wizyjne dla produkcji są w stanie odczytać kody produktów, ustalić ich gabaryty, zlokalizować towary i elementy obrabiane, rozpoznać obecność obiektów czy posortować elementy na taśmie produkcyjnej.

Innowacyjne systemy śledzenia produktu

Systemy śledzenia produktu to metoda rozpoznawania i identyfikacji towarów. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu można śledzić dany produkt na wszystkich etapach produkcji, co pomaga ustalić, jakie surowce i półprodukty zostały wykorzystane w trakcie jego przygotowania. Informacje te w znaczny sposób usprawniają funkcjonowanie procesu wytwórczego. Za pomocą systemów śledzenia produktu można zarówno rozpoznać ścieżkę produktu i odczytać jego dane, jak i zdefiniować rodzaj serii i partii oraz ustalić miejsce jego składowania w magazynie. Sprawdź, również systemy klasy SCADA i BMS dostępne w naszej ofercie.

Systemy wizyjne znajdują zastosowanie m.in. w obszarach

VGR (vision guided robotics) – systemy naprowadzania dla robotów

lokalizacja produktu i elementów obrabianych

kontrola jakości

kontrola obecności

OCR/OCV

czytanie kodów 1-D,
2-D i Datamatrix

pomiary gabarytów

rozpoznawanie typu produktu

kontrola poka-yoke

sortowanie